Zoeken
Productcategorie

Rotorkopeg

Rotorkopeggen van KUHN

De Kuhn rotorkopeggen geven u de volgende, beslissende voordelen:

• U krijgt een zaaibedstructuur, die het ontkiemen van het zaaizaad en de verdere ontwikkeling van de jonge planten optimaal stimuleert - en daarvan hangt uiteindelijk het oogstresultaat af,

• Een veelzijdig inzetbare rotorkopeg: zaaibedbereiding op geploegd of ongeploegd land, grote capaciteit per uur, groot bedieningscomfort - en daardoor een verlaging van de bedrijfskosten,

• Door de nauwe contacten met de landbouw krijgen de constructeurs van Kuhn ideeën en wensen uit de praktijk voor zinvolle verdere ontwikkelingen en verbeteringen. Lange levensduur en minimalisering van de onderhoudskosten staan daarbij op de voorgrond.